Turistika a okolí

Rozhledna na Čerchově

Kamenná rozhledna tzv. Kurzova věž na nejvyšším vrcholu Českého lesa – Čerchově (1041 m n.v.) byla vystavěna v roce 1905. Její předchůdkyně byla celá dřevěná a sloužila turistům v letech 1894 – 1904. V této době se Čerchov stal oblíbeným turistickým cílem, a proto u rozhledny byla v roce 1897 vybudována i útulna, nazvána po svém projektantovi chýši Pasovského.

Doby slávy Čerchovského vrchu pominuly s příchodem totalitního režimu, kdy byl vrchol obsazen armádou a pro veřejnost uzavřen. Teprve po roce 1989 se Čerchov znovu stává známým výletním místem a 20 m vysoká rozhledna opět slouží svému účelu.

Vyhlídka Výhledy

Horní Chodsko, kde se právě nacházíte, se rozkládá při česko-bavorské hranici mezi Domažlicemi a bavorským městečkem Waldmünchen. Kraj s bohatou historií a neporušenou přírodou je protkán hustou sítí turistických stezek. Specifická historie Chodska nás zavádí k samým počátkům českého království. Výhledy jsou významný turistický bodem Chodska (705 m), stojí zde majestátný 12 m vysoký pomník J. Š. Baara. Z Výhledů je překrásný pohled na Trhanov, Chodov, Hrádek a Domažlice.

Baarovo muzeum se nachází na náměstí v čp. 140. Patrová budova, krytá mansardovou střechou, pochází z 1/2 19. století. Sbírky zde umístěné upomínají na spisovatele J.Š.Baara a v exponátech přibližují chodský národopis. V místě Baarova rodného domu čp. 94, při silnici v horní části náměstí, je zasazena pamětní deska.

Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem je rodištěm spisovatelů Jindřicha Šimona Baara a Jana Vrby a hudebníka Jindřicha Jindřicha. Tradiční je výroba keramiky – umělecké i technické, zpracování dřeva, v minulosti výroba paličkovaných krajek.

3

Obec je přirozeným centrem Horního Chodska, regionu s živým folklorem a východištěm mnoha turistických stezek, vedoucích do nedotčené přírody Českého Lesa a masivu Čerchova (1042 m n.m.), je také vyhlášena památkovou zónou.V roce 1690 je obec povýšena císařem Leopoldem I. na město a je jí udělen znak. V roce 1743 staví Stadionové v Klenčí nový kostel sv. Martina na místě starého gotického kostelíku.

Sakrální památka Vavřineček

Jihozápadně nad městem Domažlice ve výši 582 m nad mořem se vypíná Veselá hora s kostelem zasvěceným sv. Vavřinci, jáhnu církve římské. Vavřineček, neboli Veselá hora byla pojmenovaná po měšťance Zuzaně Veselé. Přispěním paní Veselé bylo započato se stavbou kostelíka. Stavba byla započata již r. 1685. Dne 10. srpna 1695 byl kostelík slavnostně vysvěcen.

2

Od roku 1851 sem byla konána četná procesí a to nejen ve dnech známé Vavřinecké pouti. Nejznámější se konalo 13.8.1939 jako důrazný protest národa proti hitlerovské okupaci a odtržení Chodska. V době 2. světové války byly poutě nacisty zakázány a první se uskutečnila 12.8.1945.

Domažlice

Domažlice se stávají vyhledávaným cílem milovníků historie i turistů. Tento trend kulminuje v 1. polovině 20. století a je přerušen až 2. světovou válkou. K nové moderní prezentaci historického města, jeho památek i kulturních akcí dochází od 90. let 20. století, kdy je opět otevřena česko-bavorská hranice a Domažlice mohou znovu těžit ze své výhodné polohy.

domazlice

Domažlice si do dnešní doby zachovaly řadu cenných architektonických památek s gotickými, renesančními a barokními prvky. Historická část, která je městskou památkovou rezervací, obsahuje přes dvě stovky historických objektů. Domažlická věž je impozantní válcová věž, která vytváří od nepaměti neodmyslitelnou dominantu domažlického náměstí i celého města, při výšce 56 m odchýlena od svislé osy o 70 cm.

Skalky na Sádku

Sádek (854 m.n.m.) jedná se o skalnatý hřeben s mrazovými sruby, suky a vrcholovými skalisky. Na stráních kopců je smíšený a v některých místech i pralesovitý podrost. Kolem vrcholku Sádek je oblast chráněného území Skalky na Sádku. V chráněném území rostou především buky a občas nějaký smrk na křemenném podloží. Tato oblast je chráněna od roku 1938.Důvodem ochrany je suťový listnatý porost s bohatou květenou.

skalky

Na vrcholku kopce Sádek měli Chodové své strážní místo. Výchozím bodem k návštěvě výše jmenovaného horského masívu je místo zvané Výhledy ( 702 m.n.m.), jihozápadním směrem od města Chodov. Ve Výhledech byl postaven pomník věnovaný spisovateli Jindřichovi Šimonovi Baarovi. Pomník byl zhotoven v roce 1933. V roce 1938 byl podstavec pod sochou zničen nacisty.

hora Sádek

Ve výšce 854 m.n.m. se poblíž Dílů nachází hora Sádek, na kterou se dostane po žluté turistické stezce přes Sádkovu skálu. Trasa je dlouhá přibližně 3 km a můžete ji nakombinovat i s baarovou stezkou.

Dříve kopec sloužil jako sjezdovka, ale bohužel delší dobu není v provozu.

Výhled z hory Sádek

Výhled z hory Sádek